Photo gallery

Wyprawa zaćmieniowa do Australii i Nowej Zelandii 2012 – część australijska

  • Australia 2012 - Red Center

Wyprawa zaćmieniowa do USA 2012

  • Australia 2012 - Red Center

Wyprawa zaćmieniowa do Chin 2009

  • Australia 2012 - Red Center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *