Project Tag: Goblin Valley

Wyprawa fotograficzna USA 2019 (XVI) – Czerwony Kanion, Capitol…

Wschód Słońca wita nas na „dwunastce” uważanej, chyba słusznie za jedną z najbardziej malowniczych dróg w USA. Odbijamy do mojego ulubionego kanionu – mało znanego, z nieco byle jaką drogą ale za to pięknymi widokami.

Nastęonie docieramy do Parku Narodowego Capitol Reef – długości około 100 km i szerokości nieco poniżej 10 km, ciągnącego się z pólnocy na południe wzdłuż wypiętrzenia o nazwie Waterpocket Fold. Park został założony w 1971 roku w celu ochrony prawie 1000 km2 pustynnego krajobrazu. Region został uznany za National Monument już w 1937 r. przez prezydenta Franklina D. Roosevelta w celu ochrony kolorowych kanionów, grzbietów i monolitów. Większość z prawie 160 km formacji Waterpocket Fold – skalistego grzbietu rozciągającym się od Thousand Lake Mountain do jeziora Powell – znajudje się w parku. Capitol Reef to wyjątkowo dziki i efektowny segment Waterpocket Fold. Nazwa parku pochodzi od białych klifów piaskowca Navajo z formacjami przypominającymi kopuły – podobnymi do białych kopuł często umieszczanych na budynkach kapitolu – które biegną od rzeki Fremont do Pleasant Creek.

Goblin Valley State Park to park stanowy Utah na pustyni San Rafael na południowo-wschodnim krańcu San Rafael Swell, na północ od gór Henry. W parku znajdują się setki formacji skalnych, zwanych lokalnie goblinami, które przypominają kilku metrowe grzyby. Charakterystyczne kształty tych skał są efektem położenia odpornej na erozję warstwy skały na stosunkowo miękkim piaskowcu. Park stanowy Goblin Valley i Park Narodowy Bryce Canyon zawierają jedne z największych skupisk tego typu formacji na świecie. Niezwykłe kształty kamienia w dolinie Goblin wynikają z wietrzenia piaskowca Entrada. Entrada składa się z żwirów erodowanych z dawnych wyżyn i ponownie rozmieszczonych na dawnym pływowym mieszkaniu naprzemiennych warstw piaskowca, mułu i łupków. Piaskowiec Entrada, z którego powstały hoodoos, osadził się w okresie jurajskim około 170 milionów lat temu.

Natural Bridges National Monument leży na styku Białego Kanionu i Kanionu Armstronga, w obrębie drenażu rzeki Kolorado. Zawiera most Sipapu – 13. najdłuższy naturalny most na świecie, wyrzeźbiony z białego permskiego piaskowca formacji Cedar Mesa, od którego pochodzi nazwa Białego Kanionu, a także 2 inne mosty: Kachina i Owachomo, wszystkie nazwy pochodzą z języka indian Hopi. Naturalny most powstaje w wyniku erozji przez wodę przepływającą przez koryto kanionu. Zwłaszcza w okresach gwałtownych powodzi woda podcina ściany skały, które oddzielają meandry strumienia, aż ściana skały w meandrze zostanie podcięta; nowe koryto strumienia przepływa następnie pod mostem. W parku znajduje się także wiele ruin Anasazi, w tym piękne ruiny Horsecollar.


Hit Counter provided by orange county plumbing